Zobrazit kamery
Vybrat region
Regiony

Archiv záběrů z kamer

Archiv snímků se vytváří pro každou kameru zvlášť. Snímek buď posílá kamera sama nebo si jej v daných intervalech z kamer stahuje přímo sám server. Děje se tak zejména u otočných kamer, kdy WebCamLive „pošle” (natočí a zaostří) kameru na naprogramovanou pozici a z ní uloží snímek. Jedna kamera potom může tvořit dojem několika kamer v jednom objektu nebo prostoru. Snímky archivujeme v intervalu dohodnutém se zákazníkem. V podstatě platí, že čím je interval kratší, tím je kontinuálnější přehled, ale také větší zátěž provozu a samozřejmě větší poplatek, protože potřebný prostor roste úměrně se zkracujícím se intervalem. Doporučený interval je 30 minut.

Grafy a tabulky hodnot čidel

Každá kamera u sebe může mít instalovány další čidla jako jsou teploměry, vlhkoměry, tlakoměry, měřiče rychlosti větru a další, které následně systém WebCamLive zpracovává. Vzniká tak kompletní přehled o povětrnostních podmínkách v okolí kamery. Údaje se ukládají do databází, vytváří se z nich grafy a zobrazují se u kamery. Samozřejmostí jsou výstupy do XML (na požádání CSV), což jsou standardní typy výměnných datových formátů. Tato data pak můžete dále použít pro vlastní analýzy nebo je poskytnout dalším subjektům (nečiníme tak my – data považujeme za Vaše vlastnictví).

Vytváření snímků pro předávání na partnerské weby

Poskytujete–li portálům informace, přijde Vám WebCamLive vhod – umí vytvořit pro každý portál fotku s údaji, které portál chce a automaticky ji přes výměnný formát XML nabízet k zobrazení. V současné době takto spolupracujeme s jedním z největších portálů INFOČESKO, dále pak s portálem Svazu provozovatelů lanovek a vleků a připravujeme spolupráci s dalšími. Z toho plyne, že pokud k nám necháte ukládat snímky z kamer, automaticky je mohou tyto portály přebírat a vy se již nestaráte o nic dalšího. Fotka se z jednoho místa distribuuje dál a informační dopad na Vaše potenciální klienty je daleko větší.

Informace o výjimečných událostech

WebCamLive systém zvládá automaticky události, které sama kamera není schopná řešit. Například stav, kdy kamera nefunguje, neposílá obrázky nebo data z čidel. Pokud k tomuto dojde, obrázky jsou nahrazeny zástupným symbolem a o události je e–mailem informována pověřená osoba.

Detekce pohybu – kamera jako zabezpečovačka

Většina IP kamer střední třídy je již vybavena možností reakce na pohyb v obraze. Kamera po nastavení a zapojení do systému posílá snímek pokud dojde k pohybu určené intezity v určené části záběru obrazu. Kamera podle typu posílá snímek nebo jej ukládá sama do sebe, případně sepne světlo či jakékoliv jiné zařízení. WebCamLive zde funguje jako archiv těchto nežádaných událostí a ukládá data do zabezpečeného archivu, který může být použit pro účely policejního vyšetřování či odhalení nežádoucích jevů v teritoriu kamery.